Friday, 25 May 2012

:: Punca Gangguan Emosi dalam kalangan Murid ::


Punca Gangguan Emosi dalam kalangan Murid

Mengikut Terri Mauro (2004),  terdapat  banyak  faktor  yang  berkait  dengan gangguan  emosi  dalam kalangan kanak-kanak.   Antara  punca  berlakunya  gangguan emosi  dalam  kalangan  murid  ialah persekitaran  sekolah,  peristiwa  dalam keluarga, pengaruh  keluarga,  pengaruh  rakan sebaya,  tindakan  guru dan lain-lain  lagi.

Gangguan  emosi  dalam  kalangan  murid  berpunca  daripada  persekitaran  sekolah yang  tidak kondusif.  Contohnya  gangguan  emosi  itu  mungkin  berpunca daripada masalah  kesesakan  di dalam  kelas  yang  boleh  mewujudkan  kecenderungan  murid untuk melakukan  kesalahan  disiplin.   Ini  selaras dengan  pendapat  yang  diberikan  oleh Ketua  Jabatan Pendidikan Kaunseling  dan  Psikologi  Kaunseling,  Fakulti  Pengajian Pendidikan,  Universiti  Putra Malaysia  (UPM),  Prof  Madya  Dr  Rusnani  Abdul  Kadir  yang mendapati  bahawa  kecendurungan  ke arah  perlakuan  negatif   wujud   kerana  dipengaruhi  unsur  rangsangan  di  sekeliling  mereka.  Ini bermaksud  murid  mungkin   melakukan kesalahan   akibat  daripada  suasana  persekitaran  yang  tidak kondusif  dan mengganggu  emosi  mereka.  

Keadaan  ini  berlaku  kerana  keadaan  sekolah  yang  sesak  akan membawa  kepada   fizikal   kelas   padat   dan  menyebabkan   situasi   tidak   selesa   kepada   proses  pengajaran  dan pembelajaran.  Malah  keadaan  ini  menjadi  lebih  ketara  jika  ada  murid  nakal  yang  sering  mengganggu  proses  pengajaran  dan  pembelajaran.   Ini  secara langsung  akan  mengganggu  murid  yang  ingin  belajar  dan menyebabkan  mereka  mengalami   tekanan   emosi.

 Selain  itu,   peristiwa   dalam   keluarga  juga  akan  menjadi punca murid  mengalami gangguan  emosi.  Peristiwa  dalam  keluarga  selalunya  melibatkan  perubahan yang besar dan penyesuaian dalam kehidupan murid. Peristiwa dalam hidup mungkin bersifat  positif  atau  negatif dan melibatkan diri sendiri atau orang yang tersayang. Contoh peristiwa hidup yang negatif adalah penderaan,  penceraian,  kemalangan ,kematian,  muflis  atau  hilang  pekerjaan,  dipenjara,  krisis  kewangan  dan lain-lain.

 Manakala  peristiwa  hidup  yang  positif   termasuk perkahwinan,  mengandung, kenaikan  pangkat  dan  berpindah  ke  rumah  baru.  Peristiwa  dalam  kehidupan keluarga  seperti  yang  dinyatakan  itu  memberi  kesan   ke atas  masalah  emosi  seseorang  murid.  Peristiwa  yang  sedemikian  akan  menyebabkan  emosi   murid  tertekan  dan  selalunya mereka  akan  menunjukkan   tindak   balas   fizikal,   emosi   dan   tingkah   laku  seseorang.    Dari  segi  emosi,  murid  akan  berasa  susah  hati,  murung,  sedih, marah,  tidak  tentu  arah, resah  dan  lain-lain lagi.

 Di  samping  itu,  keluarga  yang   sering  bertengkar,  bergaduh dan kurang  mesra, tidak  menaruh  minat  terhadap  anak-anak,  bercerai,  terdapat  kematian  dan perpisahan akan membawa keadaan   gangguan  emosi  dan  penyesuaian  kanak-kanak  yang  tidak stabil.  Pengaruh  keluarga menjadi  punca  keadaan  ini berlaku.  Dari  segi  tingkah  laku, murid  berkenaan   mungkin  akan  bertindak  berlainan di antara satu dengan lain. Sesetengahnya ada yang menjadi kaku, ada juga yang meluahkan emosi manakala ada juga yang tidak menunjukkan  sebarang  emosi.  Keluarga yang  mesra  antara  satu sama lain,  demokratik  dan  ibu bapa yang memenuhi keperluan kanak-kanak akan meningkatkan penyesuaian kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang melihat dirinya diterima  oleh ibu bapanya akan menunjukkan aspirasi ego yang lebih tinggi,  ketabahandan ketekunan dalam melaksanakan sesuatu perkara.

Faktor tidak biasa berenggang dengan keluarga juga menjadi salah satu puncanya kenapa kanak-kanak mengalami gangguan emosi.  Contoh situasi ialah, kanak -kanak yang tidak pernah berenggang dengan ibunya juga akan dilanda tekanan emosi jika ditinggalkan di bawah jagaan pengasuh tadika. Kanak-kanak tersebut  akan menangis dan  menunjukkan  perubahan  tingkah laku  yang ketara.  Jika kanak –kanak  ini dimasukkan  ke hospital , ibu  atau  bapanya  dinasihatkan  agar  sentiasa  berada  di  sisinya  kerana  keadaan  persekitaran  yang  asing  dan  berbeza  akan  memberi  kesan  kepada   status  emosi  anak  itu. Kehadiran  ibu  bapa  sedikit  sebanyak  akan mengurangkan  tekanan  emosi  dan  perasaan  takut  kanak –kanak  tersebut.

Kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa kanak-kanak juga salah satu penyebab kenapa kanak-kanak  mengalami gangguan emosi.  Kasih sayang akan menberikan impak yang besar kepada emosi kanak-kanak yang sedang membesar yang sentiasa menginginkan tumpuan dan kasih sayang yang mencukupi. Kasih sayang yang cukup akan membuatkan semosi kanak-kanak menjadi stabil dan  akan  membuatkan mereka menjadi sangat gembira dan selesa dalam  kehidupan seharian  mereka.

Tindakan guru yang  tidak memahami masalah anak ini mungkin akan mengabaikannya begitu sahaja tanpa memberikan perhatian ,  sokongan dan bimbingan.  Dalam usaha untuk mendapatkan perhatian ,  kanak -kanak ini mungkin menjadi hiperaktif ,  sering mengacau kanak -kanak lain dan merayau -rayau sesuka hatinya. Tingkah lakunya mungkin akan menjejaskan program -program yang telah diaturkan di tadika atau di kelasnya. Kanak -kanak yang sebegini perlu mendapatkan penilaian yang terperinci bagi mengenal pasti ciri -ciri kelemahan dan kekuatan yang dimlikinya.